Demon Slayer the Movie: Mugen Train - Cast

Natsuki Hanae

as Tanjiro Kamado (voice - subtitled version)


Akari Kito

as Nezuko Kamado (voice - subtitled version)


Hiro Shimono

as Zenitsu Agatsuma (voice - subtitled version)


Yoshitsugu Matsuoka

as Inosuke Hashibira (voice - subtitled version)


Satoshi Hino

as Kyojuro Rengoku (voice - subtitled version)


Daisuke Hirakawa

as Enmu (Lower One) (voice - subtitled version)


Zach Aguilar

as Tanjiro Kamado (voice - dubbed version)


Abby Trott

as Nezuko Kamado (voice - dubbed version)


Aleks Le

as Zenitsu Agatsuma (voice - dubbed version)


Bryce Papenbrook

as Inosuke Hashibira (voice - dubbed version)


Mark Whitten

as Kyojuro Rengoku (voice - dubbed version)


Landon McDonald

as Enmu (Lower One) (voice - dubbed version)


  Change Location